زیبرتون را بشناسید

About ZEEberton

زیبرتون از یک نیاز شروع شد. نیازی که تبدیل به خواسته شد و خواسته ای که نتونست تقاضا بشه. هیراد فاضلی، بنیانگذار زیبرتون، فقط می خواست یک سگ داشته باشه. اما نه در خونه قبولش می کردن و نه در محل کار. ایده یا بهتر بگم نطفه زیبرتون از همینجا پدیدار شد. با خودم قرار گذاشتم وقتی یک روزی کارفرما شدم برای کارمندام محیطی رو فراهم کنم که بابت نگهداری از حیواناتشون نگرانی نداشته باشن. یک پت هتل در محل شرکت. این ایده که اصلا جدی نبود چند ماه چرخید و تغییر شکل پیدا کرد تا رسیدیم به ۲۹ تیر ۹۹؛ یک شب شگفتت انگیز. اینجا این ایده یک شکل جدی به خودش گرفت و داستان ما شروع شد…

ماموریت

حفظ و توسعه امنیت حیوانات خانگی.

مسئولیت اجتماعی

زیبرتون وظیفه خود می داند در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، از حیوانات بی سرپناه حمایت نماید. در زیبرتون ما به دنبال دوستی و محبت حیوانات هستیم و از مسائل و مباحث روز جوامع انسانی دوری می کنیم.

۱- تبدیل شدن به یک مرجع جامع، یکپارچه و قابل اعتماد در جامعه دوستداران حیوانات خانگی در سطح جهانی
۲- فراهم سازی ارتباط ذهنی میان انسان و حیوان
۳- کاهش ۱۰۰% آمار آزار و اذیت حیوانات خانگی
۴- ورود به لیست ۲۵ محل کار برتر Fortune
۵- ورود به بازار بورس NASDAQ

۱- احترام به حقوق حیوانات خانگی
۲- امنیت جسمی و روانی حیوانات خانگی
۳- آرامش خاطر اعضای شبکه زیبرتون
۴- حمایت از منابع انسانی فعال در زیبرتون
۵- یادگیری و یاددهی
۶- فعالیت در راستای ارکان ۱۷ گانه توسعه پایدار

در لغتنامه دهخدا، حیوان زنده و زندگی شده است. “زندگیتو رنگی کن.” برای ما سه معنی دارد:

 

۱- به حیوان خانگیمان محبت کنیم. انواع و اقسام محبت هایمان را تقدیمشان کنیم، چرا که این حیوانات زیبا لایقش هستند. اینها هستند که با بودن در کنارمان، پویایی به زندگیمان بخشیده اند. محبت کردن انواع مختلفی دارد که هریک به سان رنگی متفاوت است. پس با محبت کردن به دوستان خوبمان، زندگیشان را رنگی کنیم همانطور که آنها زندگی ما را رنگی کرده اند.

 

۲- با نگهداری یک حیوان خانگی، به زندگیمان نشاط ببخشیم. در واقع حیوان خانگی نمادی از جریان در روزمرگی هایمان است. در دنیای امروزی که اکثر ما انسانها درگیر مشغله های فکری گوناگون شده ایم و اصول پایه ای زندگی یعنی صلح، دوستی، عشق و محبت در روزمرگی هایمان کمرنگ شده اند، وجود یک حیوان خانگی می تواند این ویژگی های زیبا را به ما باز پس دهد.

 

۳- به حیوانات بی سرپناه محبت کنیم. چرا که زمین تنها برای ما نیست و انسان بودن در نبود سایر موجودات بی معنی است. خواه آن حیوانات، حیوان خانگیمان باشند و خواه حیوانی بی سرپناه، آنها جزئی از این جهان بزرگ هستند. باید مراقبشان باشیم. به این فکر کنیم که اگر ما هم نیازمند کمک باشیم آنها از هیچ کمکی دریغ نمی کنند. با حیوانات رنگی باشیم.